Svenska Cycling Plus
Annons
Annons
Cykligare

Statistik

Disraeli lär ha sagt “There are three kinds of lies: lies, damned lies and statistics. Det kanske är att ta i men ibland roar det mig att titta på statistik av olika slag. I det här fallet den som rör just den här sidan.

Man vet att man börjar få fler läsare på sin blogg när det börjar dyka upp mail om att sälja saker som körkortsprov, faktureringsprogram och dylikt. Och icke att förglömma: kreditkort och dating. Saknas bara spel och sprit så är alla de stora reklamområdena täckta. Affiliate programs kallas det visst.

Det hänger troligen ihop med att bloggen har accelererat en smula och de senaste månaderna har antalet läsare per 30 dagarsperiod, räknat bakåt, överstigit 10 000 med råge. Det är avsevärt fler än tidigare och ett tydligt trendbrott. Sen kan betonas att detta är en mycket liten blogg trots allt. Jag misstänker starkt att cykling, mitt liv och knivar inte är lika gångbart som mode och partyliv.

Statistik?
Statistik?

Det totala antalet besök har dock knuffats över 112 000 vilket är ytterst sympatiskt. Det finns olika sätt att mäta det där och jag är väl medveten om att det inte rör sig om “unika” träffar som det så fint heter i de här sammanhangen. Eller rättare sagt det beror på hur man definierar det. Men det är jag tämligen glad för måste jag medge.  Det hade i mina ögon sett extremt illa ut om jag lyckats locka så många intresserade som sedan sneglar på det som skrivits en gång för att sedan aldrig återkomma. Istället är det uppenbart att jag har en hel del trogna läsare vilket glädjer mig.

Statistiken kan också ge intressanta inblickar i vad besökare gillar att läsa om. I det här fallet ser det bestämt ut som att folk gillar att läsa om när jag slår mig på något dramatiskt vis samt om sig själva, eller snarare det man själv deltagit i det vill säga texter och betraktelser från motionslopp och dylikt.

Annons

Men framförallt är det populärt att ta del av när jag skäller på bilister. Det sistnämnda lockar många läsare kan konstateras. Sen är knivar trots allt mycket intressant fast det är ett smalt och smula obskyrt intresseområde. Många kikar på de inslagen hur som haver.

Så du som hittar hit behöver inte skämmas, du är inte ensam, du får smygläsa den här sidan!

/ J – ägnar sig åt sifferexercis

John Wikström
Bloggen som lämnar spår såväl i skogen som på vägen och möjligen i själen. Jag är en entusiastisk cykelmotionär med smak för det mesta inom cykel. Humlan som inte kan cykla men gör det ändå. Huvudsakligen trampas stig och nöts asfalt i Småland. Detta kryddas med motionslopp med jämna mellanrum samt någon enstaka tävling. Även pendlings- och transportcykling bedrivs frekvent och det händer också att jag engagerar mig i trafikfrågor. Sen bjuds understundom på texter om övrig träning samt funderingar kring livet, universum och allting. Välkommen!
Annons

Hantering av personuppgifter

Denna sida använder information som kan kopplas till dig som besökare, för att förbättra och anpassa upplevelsen. Mer information finns i våra användarvilkor. Läs igenom informationen och klicka nedan om du samtycker.